اس ام اس عاشقانه و جملات عاشقانه سال ۹۲

اس ام اس عاشقانه و جملات عاشقانه سال 92

 


اس ام اس عاشقانه

.
به وسعت ندیدن نگاه زیبایت خسته ام چگونه بشکنم ثانیه های سنگین دوری را؟
.

اس ام اس عاشقانه

.
درکنارم نیستی؛امابه حجم تمام سکوتیکه درقلبم جاگذاشته ای بیادت هستم.
.

اس ام اس عاشقانه

.
تو که سرد مىشوى من از دهان مىافتم…
.

اس ام اس عاشقانه

.
چقدردلتنگ حضورت هستم…کاش عکست نفس میکشید!
.

اس ام اس عاشقانه

.
وقتی عطر تنت را می خواهم به باد ها هم التماس می کنم خدا که جای خود دارد.
.

اس ام اس عاشقانه

.
اکنون اگرچه در کنارم نیستی ، اما به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی ، دوستت دارم .
.

اس ام اس عاشقانه

.
آنقدر باورت دارم که وقتی میگویی:
“باران”
خیس میشوم!…
.

اس ام اس عاشقانه

.
گریه هات آزارم میدن ، خندهات زندگی به آدم میدن
تو اگه بخوای بازم میگم من، زندگیمو واست میدم
.

اس ام اس عاشقانه

.
گریه هات آزارم میدن ، خندهات زندگی به آدم میدن
تو اگه بخوای بازم میگم من، زندگیمو واست میدم
.

اس ام اس عاشقانه

.
بغضت در گلوی من گیر کرده،
دلم را بده بغضت را بگیر…
.

اس ام اس عاشقانه

.
دوست داشتن ربطی به دیدن ندارد…
آدم ها
خدا را هم دوست دارند هنوز!
.
بی تو کنار این خاطره ها نشستن دل میخواهد،
باور کن…
.

اس ام اس عاشقانه

.
ومن هنوز عاشقم،آنقدر که می توانم هرشب بدون آنکه خوابم بگیرد،از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم و دست آخر همه را فراموش کنم!

.

اس ام اس عاشقانه

.
فرقی نمی کنه که من اول اومدم یاتو….
مهم اینه که….
کی تا اخرش می مونه
.

اس ام اس عاشقانه

.
و این پاسخ تمام عاشقانه هایم بود
من نباشم تا تو باشی
مثل نبودن هوا چه سخت است زندگی بی تو
.

اس ام اس عاشقانه

.
آدمی که رنگ پریدگی پاییزودوس نداره نمیفهمه پاییزهمون بهاره که عاشق شده
.

اس ام اس عاشقانه

.
چشمانم را به تو میبخشم،
چرا که حس بودنت ، قشنگتر از دیدن دنیاست…
.